DrivhusEffektens anlæg på Lindebjergskolen

Strøm fra solen i Roskilde

Første etape af et af Danmarks største solcelleprojekter i Roskilde er nu afsluttet.

Et af Nordens største anlæg

DrivhusEffekten har opført et af Nordens største tagbaserede solcelleanlæg.

Solcelleanlæg - en god forretning

DrivhusEffekten er en af landets største aktører på solcellemarkedet.

Installeret kWp

8.400.000